PAŽEIDUS KET

PRARADUSIEMS TEISĘ VAIRUOTI 
 1.  1. Pradedantiesiems vairuotojams (neturintiems 2 metų stažo), kurie pažeidė KET taisykles dėl:    
 •   vairuotojų pareigų pėstiesiems
 •   lenkimo taisyklių 
 •  draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis 
 •  eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo
 •  važiavimo per sankryžas 
 •  vairuotojų naudojimosi saugos diržais 
 •  motociklininko šalmais pažeidimais 
 •  nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu 
 •  kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0 promilės iki 0,4 promilės) taip pat sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata.

2. VAIRUOTOJAMS, KURIEMS BUVO ATIMTA TEISĖ VAIRUOTI DĖL KET PAŽEIDIMŲ: Pagrindinis dokumentas, nustatantis ar vairuotojui reikalingi papildomi vairuotojų mokymo kursai – admistracinio teismo sprendimas ar policijos nutarimas!

Mokymo kursą sudaro:

1. ne trumpesnis kaip 45 minučių trukmės teorijos kursas, kurio tikslas – suteikti pradedantiesiems vairuotojams ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, papildomų teorinių žinių šiomis temomis:

 • a. KET naujovės; 
 • b. atsakomybė už KET pažeidimus ir jų padarymo pasekmės; 
 • c. eismo įvykių Lietuvoje priežastys ir pasekmės, šių įvykių statistika; 
 • d. rizikingos eismo situacijos ir galimybės jas numatyti; 
 • e. saugus, ekonomiškas ir ekologiškas vairavimas.
2. ne trumpesnis kaip 90 minučių trukmės psichologijos kursas, kurio tikslas – suteikti pradedantiesiems vairuotojams ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, papildomų žinių šiomis temomis:

 • a. vairuotojo asmenybės bruožų, savybių, asmeninių vertybių, stereotipų įtaka elgesiui kelyje; 
 • b. emocijos, jų suvokimas ir valdymas vairuojant motorinę transporto priemonę; 
 • c. alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, taip pat streso, miego trūkumo, nuovargio, ligos įtaka vairuotojo dėmesingumui, situacijos vertinimui, sprendimų priėmimui; 
 • d. vairavimo, eismo kultūra, pagarba kitiems eismo dalyviams ir atsakomybė už juos ir save;

3. atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone (neprivaloma pradedantiesiems vairuotojams, kuriems papildomas vairuotojų mokymas privalomas už KET pažeidimus, padarytus su A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemonėmis ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, norintiems susigrąžinti teisę vairuoti AM, A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemones), kurio tikslas – akcentuoti, kad šis vairavimo būdas yra saugiausias ir tausojantis aplinką.

4. ne trumpiau kaip 45 minutes individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė. Šios analizės tikslas – suvokti savo nesaugaus vairavimo priežastis, aplinkybes ir galimas pasekmes ir suprasti, kaip jų išvengti.

5. Žinių patikrinimo testas

REGISTRACIJA:

 Vairuotojas, ateidamas mokytis, turi turėti:

 •  Administracinio teismo sprendimą arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis jam buvo taikyta administracinė atsakomybė.
 •  vairuotojo pažymėjimą, jei jis nėra atimtas. 
 • Su savimi turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 •  Pažeidimo aprašą...(aprašo forma: spausti čia; užpildyto aprašo pavyzdys: spausti čia).P.S. aprašą galima atsinešti, galima užpildyti mokykloje
 Baigus papildomą vairuotojų mokymą, išduodame papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymą ne vėliau kaip sekančią darbo dieną.   


KURSŲ KAINA: 
Vienam asmeniui – 90.00 eur.(c)2020, All Rights Reserved Mealda
Tinklapis gali naudoti Cookies
Tinklapis gali naudoti Cookies. Nuostatas galite keisti naršyklėje. Naršydami tinklapyje sutinkate su Cookies naudojimu.

Gerai. Sutinku. arba/ir Daugiau Info
Cookies Informacija
Tinklapis gali naudoti Cookies. Nuostatas galite keisti naršyklėje. Naršydami tinklapyje sutinkate su Cookies naudojimu.
Gerai. Sutinku.
free website
built with
kopage